Hertelsvej 1. 3. 5. 7. 9. 4. 6. 8. 10. 12, 4640 Faxe

OFFENTLIGT UDBUD - budfrist d. 15.02.2024

Ejendommen er beliggende på sygehusområdet og vil i f.b.m. et salg blive udstykket på egen matrikel.

Alle boliger er opført i 1964 - i klassisk stil - med facader i røde teglsten, røde tegltage og hvide vinduer, som ikke er oprindelige, men udskiftet løbende....

De 19 boliger er fordelt som følger;

- Etageejendom i to fulde plan og kælder. Tre opgange med fire boliger i hver - i alt 12 boligenheder.
- Dobbelthus med 2 boligenheder
- 5 fritliggende parcelhuse

--

Øvrige bemærkninger
Ejendommen udbydes efter reglerne om offentligt udbud jf. bekendtgørelse nr. 396 af 03.03.2021.

Ejendommen udbydes uden angivelse af fast pris, men med opfordring til at afgive købstilbud.

Ejendommen er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt. Frist for lejernes accept er 10 uger, hvorfor der først kan være overtagelse af ejendommen den 01.07.2024.

Faxe Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Købsaftale samt bilag kan indhentes ved henvendelse til ErhvervsMægler Næstved ApS - idet det bemærkes, at tilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.

BUDFRIST er fastsat til d. 15. februar 2024, kl. 12.00. Politisk behandling af indkomne tilbud forventes afsluttet d. 22.03.2024, hvorefter budgiverne bliver orienteret.

Der vil blive afholdt to "åbne huse" med tilmelding i januar 2024 - tirsdag den 16.01.24 kl. 13-15 og torsdag den 18.01.24 kl. 10-12.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.