Kirkebakken 8, 4736 Karrebæksminde

Tidligere skole - til erhverv eller beboelse

Klassisk landsbyskole opført i 1840 med et samlet etageareal på 476 m².

Den oprindelige skole fremstår med gulpudsede facader, rødt tegltag og nyere vinduer.

Fra 1949 og frem til 2015 har ejendommen været ejet af nuværende ejer og anvendt til lejrskole. Fra 2015 har ejendommen været udlejet til privatskole.

Bygningen er løbende vedligeholdt, men trænger til modernisering - både ind- og udvendigt.

Hovedhuset er indrettet med spise- og opholdsstue i stueplan foruden køkken med alt tænkeligt udstyr i hvidevarer og stålborde m.v. - til brug for større forsamlinger. Desuden soverum/klasseværelser samt toiletter i både stueplan og på 1. sal.

Ejendommen er beliggende i det bevaringsværdige miljø omkring Karrebæk Kirke (og Mølle) - og bygnignen er registeret som bevaringsværdi, niveau 4, hvilket dog giver gode muligheder for at renovere bygningen - uden de helt store hensyn til kurturarv m.v..

I 2016 er der godkendt lokalplan for denne ejendom. Ejendommen kan fremover anvendes til bolig, erhverv eller offentlig anvendelse. Hovedhuset fra 1840 må ikke rives ned.

Det store grønne areal bag ejendommen må ikke bebygges, hvorimod der er et byggefelt (hvor nuværende skole pavilionner er beliggende), som kan bebygges - se kortbilag til lokalplan.

Umiddelbart vurderes det, at der er plads til at bygge et dobbelt- eller et triblehus på byggefeltet, men det er op til køber selv at vurdere, opmåle og i øvrigt indhente fornødne tilladelser hertil.

Pavillioner på ejendommen er lejet af skolen og fjernes inden overdragelse til ny ejer.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.