Rådmandshaven 7A og 7B, 4700 Næstved

Boligudlejningsejendom med 8 boliger

Velholdt boligudlejningsejendom med 8 boliger beliggende i Næstved Centrum.

Ejendommen er oprindeligt opført i 1877 af købmand Ferdinand Egidius Sander med det formål at yde fribolig til dertil egnede i Næstved Kjøbsted hjemmehørende familier og personer. Fonden ønskes afviklet, hvorfor ejendommen udbydes til salg.

I 1992 blev ejendommen gennemgribende renoveret og alle lejligheder har nu eget toilet/bad samt køkken. I f.b.m. renoveringen blev der optaget tre indekslån. Det ene indfries i f.b.m. nærværende handel, medens de to øvrige skal overtages af køber, idet disse to lån dog er uden omkostning for køber, idet der ydes 100% tilskud til disse.

Ejendommen er opført i røde facadesten og har eternit skiffer på taget. Vinduer er med forsatsglas. Ejendommen fremstår i general god stand.

Her er to opgange med hver fire boliger - to på hver etage, i alt 454 m² beboelse. Desuden kælder på 202 m² med vaskefaciliteter m.v.. Hyggelig have til fælles brug for beboerne.

---

Ejendommen er omfattet af reglerne om omkostningsbestemt husleje, hvorfor evt. regulering af huslejen skal ske med respekt for reglerne i boligreguleringslovens § 5.2 m.v..

Der er ikke opsat vandmåler i lejemålene og lejerne har adgang til gratis vask i vaskekælderen.

Jvf. BBR har ejendommen 115 m² uudnyttet tagetage.

---

Al henvendelse i sagen kan rettes til ErhvervsMægler Næstved ApS.

Ejendommen udbydes med en vejledende kontantpris.

Købstilbud skal være skriftlig og angive et fast beløb, idet sælger ikke er forpligtet til at sælge ejendommen til den udbudte pris, samt at tilbudsgiver ikke er afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. Sælger kan i øvrigt forkaste alle indkomne købstilbud.

Frist for indgivelse af købstilbud skal ske pr. mail til: mail@erhvervsmaegler.com - SENEST d. 08.09.2021.

--

Det bemærkes, at ejendommen er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt, hvorfor købstilbud skal forelægges lejerne med tilbud om at erhverve ejendommen på samme vilkår. Fristen for lejernes accept er 10 uger - dog undtaget juli måned.

Endeligt skal endeligt salg godkendes af Civilstyrelsen.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.