Bregentvedvej 30, 4690 Haslev

Meget centralt beliggende storparcel til etagebyggeri

"Grøndalsgrunden" - en storparcel på 22.767 m² til etagebyggeri udbydes nu til salg i offentlig udbud for Faxe Kommune.

Grunden er meget centralt beliggende i Haslev - mindre end 1 km til Torvet og 1,2 km til stationen.

Lokalplan for området er godkendt i december 2020 - og er delt op i to delområder, hvor delområde 1 på 16.980 m² må bebygges med 60% - altså op til 10.188 m² bebyggelse, som kan fordeles på de to byggefelter A og B.

Centralt i delområde 1 kan der opføres et fælleshus til det nye boligområde. Lokalplanen fastsætter derudover, at der skal etableres grønne fællesarealer og at der skal være stiforbindelse mellem Bregentvedvej og Grøndalsvej.

Boligerne skal etableres i klynger i 2-3 etager, hvor hver klynge skal indeholde et fælles opholdstorv

Delområde 2 på i alt 5.830 m² må ikke bebygges, men er forbeholdt til grønt fællesområde - gerne i form af offentlig park.Grunden er delvist byggemodnet, og køber skal ud over købsprisen afholde udgifter til vandforsyning (inkl. tilslutningsafgift og stikledninger til boliger), evt. udvidelse af bestående elinstallationer og stikledninger, varmeforsyning (inkl. tilslutningsbidrag), etablering af grønne områder (overdrages til grundejerforening) og eventuelle yderligere jordbunds- og forureningsundersøgelser.

En stor del af grunden er forurenet og er kortlagt på vidensniveau 2 (V2).Udbuddet er uden mindste pris. Der vil til købesummen blive tillagt moms.

Afgivelse af købstilbud skal ske ved at udfylde og underskrive købsaftale, som rekvireres hos ErhvervsMægler Næstved.

Købstilbuddet skal ledsages af et udkast til skitseprojekt med angivelse af bebyggelsesplan og beskrivelser af arkitektur og indretning.

Nyeste

Ingen ejendomme passede til dine søgekriterier.