Spændende storparcel fx til bofællesskab

For Faxe Kommune udbydes i offentligt udbud storparcel på 22.767 m², hvoraf en del af arealet er udlagt til grønt område med offentlig adgang.

Grunden er centralt beliggende i Haslev med under 1 km til Torvet og 1,2 km til stationen.

Grunden indgår i en helhedsplan udarbejdet af Juul-Frost arkitekter, som ønskes realiseret i en ny lokalplan og konkrete byggeprojekter. Lokalplanen udarbejdes endeligt i samarbejde med køberen af storparcellen.

I helhedsplanen for området er der lagt op til, at der vil kunne etableres ca. 48-80 boliger i 3 klynger og i 2 eller 3 etager. Desuden at der etableres et boligområde med fokus på fællesskab, tryghed, fleksibilitet og bæredygtighed.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 26 % for området som helhed, eller området deles op i et grønt område på 8.917 m² og et byggefelt på 13.850 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 44 % i byggefeltet.

Bebyggelsen skal placeres mod Grøndalsvej, og der skal udlægges areal til 1 p-plads pr. bolig på fælles p-pladser. Den sydøstlige del af området udlægges til fælles grønt område, som køber selv skal etablere, gerne i form af en offentlig park.

Grunden er delvist byggemodnet, og køber skal ud over købsprisen afholde udgifter til vandforsyning (inkl. tilslutningsafgift og stikledninger til boliger), evt. udvidelse af bestående elinstallationer og stikledninger, varmeforsyning (inkl. tilslutningsbidrag), etablering af grønne områder (overdrages til grundejerforening) og eventuelle yderligere jordbunds- og forureningsundersøgelser.

En stor del af grunden er forurenet og er kortlagt på vidensniveau 2 (V2).

Udbuddet er uden mindste pris. Der vil til købesummen blive tillagt moms.

Købstilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket KØBSTILBUD til ErhvervsMægler Næstved, Toldbodgade 4, 4700 Næstved senest den 27. juli 2020. Afgivelse af købstilbud skal ske ved at udfylde og underskrive købsaftale, som rekvireres hos ErhvervsMægler Næstved.

Købstilbuddet skal ledsages af et udkast til skitseprojekt med angivelse af bebyggelsesplan og beskrivelser af arkitektur og indretning.
Sagsnummer
ERH20031
Ejendomstype
Erhvervsgrund
Grundaral
22.767m2
Pris
0 kr.
Ejendom vist 929 gange

Kontakt mægler

Har du spørgsmål til denne ejendom, eller vil du bestille en fremvisning ?