Spændende storparcel fx til bofællesskab

For Faxe Kommune udbydes i offentligt udbud storparcel på 22.767 m², hvoraf en del af arealet er udlagt til grønt område med offentlig adgang.

Grunden er centralt beliggende i Haslev med under 1 km til Torvet og 1,2 km til stationen.

Juul-Frost arkitekter har udarbejdet en helhedsplan for området, som danner grundlag for lokalplan der er sendt i høring den 14.09.2020 og forventes vedtaget i december 2020.

I lokalplansforslaget er der lagt op til, at der vil kunne etableres ca. 48-80 boliger i 3 klynger og i 2 eller 3 etager, der udnytter stedets potentiale og centrale beliggenhed til at skabe et attraktivt boligområde. Hver klynge skal indeholde et fælles opholdstorv og klyngerne forbindes af stræder.

Lokalplanområdet er delt op i to delområder. Delområde 1 til boligbebyggelse og delområde 2, der er forbeholdt til grønt fællesområde.

Centralt i området kan der opføres et fælleshus til det nye boligområde. Lokalplanen fastsætter derudover, at der skal etableres grønne fællesarealer og at der skal være stiforbindelse mellem Bregentvedvej og Grøndalsvej.

I delområde 1 til boligbebyggelse fastsættes den maksimale bebyggelsesprocent til 60 %.

I delområde 2, som er udlagt til grønt fællesområde, må der alene opføres mindre bygninger til leg, opbevaring af haveredskaber og lignende. Bebyggelsen skal placeres mod Grøndalsvej, og der skal
udlægges areal til minimum 1,5 parkeringspladser pr. bolig.

Det grønne fællesområde skal køber etablere, gerne i form af en offentlig park.

Grunden er delvist byggemodnet, og køber skal ud over købsprisen afholde udgifter til vandforsyning (inkl. tilslutningsafgift og stikledninger til boliger), evt. udvidelse af bestående elinstallationer og stikledninger, varmeforsyning (inkl. tilslutningsbidrag), etablering af grønne områder (overdrages til grundejerforening) og eventuelle yderligere jordbunds- og forureningsundersøgelser.

En stor del af grunden er forurenet og er kortlagt på vidensniveau 2 (V2).

Udbuddet er uden mindste pris. Der vil til købesummen blive tillagt moms.

Afgivelse af købstilbud skal ske ved at udfylde og underskrive købsaftale, som rekvireres hos ErhvervsMægler Næstved.

Købstilbuddet skal ledsages af et udkast til skitseprojekt med angivelse af bebyggelsesplan og beskrivelser af arkitektur og indretning.
Sagsnummer
ERH20031
Ejendomstype
Erhvervsgrund
Grundaral
22.767m2
Pris
0 kr.
Ejendom vist 1557 gange

Kontakt mægler

Har du spørgsmål til denne ejendom, eller vil du bestille en fremvisning ?