Rødstensejendom med boligareal på 300 m²

Ejendommen udbydes i offentligt udbud for Faxe Kommune.

Der er tale om en ældre rødstensejendom fra 1949, som gennem tiden har være benyttet til rådhus, bibliotek og senest til husning af flygtninge. Ejendommen har en tilbygning fra 1987.

I alt rummer ejendommen 300 m² fordelt på 200 m² i stueplan, 100 m² på 1. sal. Derudover er der stor kælder med god loftshøjde på 128 m².

Ejendommen er indrettet med adskillige mindre beboelsesrum adskilt med lette vægge. Både i stueplan og på 1. sal forefindes køkken, bad og toilet.

Ejendommen er registreret til beboelse, men ligger i et område der tillige er udlagt til centerformål. Med et stort asfalterede parkeringsområde og handicapvenlig indgang henvender ejendommen sig således også til en køber med erhvervsmæssig anvendelse for øje.

Det skønnes at anvendelse til beboelse vil kræve en del ændring/renovering indvendigt, idet ejendommen fremstår institutionsagtig i indretning og udstyr.

Ejendommen bær præg af slid og vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Særlig bemærkes, at tagbelægning og vindskeder trænger til gennemgribende renovering og kælder fremstår fugt påvirket.

Der er på ejendomme lyst en deklaration, ifølge hvilken der er udlagt et 3 m bredt areal på matriklen til brug for fælles adgangsvej og gårdsplads med tilstødende matrikler matr.nr. 11i og 11s. Det påhviler de gældende ejere og brugere i fællesskab at bekoste udgifter til vedligeholdelse af arealet. Arealet må ingensinde hegnes, beplantes eller bebygges.

Herudover er der på samme areal lyst servitut om fælles kloakledning, som giver kommunen ret til at foretage eftersyn og reparationsarbejder samt bestemmelse om, at der bl.a. ikke må bygges, plantes store træer mm. inden for et bælte i en bredde på 2 meter til hver side af en lodret plan gennem ledningerne.

Ejendommen udbydes efter reglerne om offentligt udbud, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og til at forkaste dem alle.

Ejendommen udbydes uden en mindstepris. Købstilbud skal afgives på tilbudsformular, som er en del af udbudsmaterialet der kan rekvireres hos ErhvervsMægler Næstved. Købstilbuddet skal ledsages af konkrete oplysninger om påtænkt anvendelse.

Købstilbuddet skal være ErhvervsMægler Næstved i hænde senest fredag den 23. november 2018.

Rønnede/Kongsted har ca. 3.000 indbyggere.

I Kongsted er der daginstitution, skole og sportshal, mens dagligvarebutikker findes i Rønnede.

Afstanden til motorvejstilkørslen i Rønnede er ca. 2 km.
Sagsnummer
ERH18145
Ejendomstype
Andet
Etageareal
300m2
Grundaral
926m2
Energimærke
D
Pris
kr. 10.000
Ejendom vist 265 gange

Kontakt mægler

Har du spørgsmål til denne ejendom, eller vil du bestille en fremvisning ?