Off.udbud - budfrist 30. april 2019 kl. 12:00

For Faxe Kommunen udbydes i offentligt udbud hovedbygningen på den gamle posthusgrund.

Ejendommen blev erhvervet af Faxe Kommune i 2017, med henblik på at give plads til en ny busterminal øst for stationen. I projektet for den nye stationsplads og busterminal indgår, at den gamle hovedbygning fra 1913 bevares, mens tilbygningerne fra 1984 og øvrige bygninger nedrives for at give plads til busterminalen.

Den overordnede disponering af arealet omkring posthusgrunden ligger fast, mens det som fremgår af projektforslaget, kan ændre sig som processen skrider frem. Projektet forventes anlagt i efterår/vinter 2019.

På baggrund af det foreliggende materiale, vil busterminalen omfatte etablering af busholdepladser til 6 busser og 1-2 flexbusser med dertil hørende servicefaciliteter, samt etablering af et sammenhængende byrum omkring posthuset.

Busterminalen placeres øst for hovedbygningen, mens arealet nord for posthuset vil blive brugt som adgang til perroner, gangareal mellem station og busterminal, cykelparkering m.m. Samtidig flyttes den eksisterende korttidsparkering mellem posthus og stationsbygning, så der fremadrettet vil være korttidsparkering langs vejen.

Banedanmark har udmeldt at de om nogle år vil forlænge perronerne på Haslev Station. Den endelige forlængelse kendes ikke, ligesom der heller ikke foreligger oplysninger om, hvorvidt Banedanmark anlægger en tunnelløsning under banen. I projektforslaget indgår derfor forskellige løsninger af arealet mod perronerne både med og uden en tunnelløsning alt efter, hvad Banedanmark beslutter sig for at anlægge.

Med udbuddet af hovedbygningen ønsker Faxe Kommune at tiltrække investor, som kan se muligheder i at udvikle denne meget smukke ejendom opført i nyklassicistisk byggestil.

Anvendelsesmulighederne er mange, da ejendommen ligger i område udlagt til centerformål, herunder boliger, butikker, restauranter, hotel, kulturelle formål, underholdning, turisme, kontorer, klinikker etc.

Ved evt. ønske om ændret anvendelse til boliganvendelse bør særlig Miljøstyrelsens vejledning fra 1997 iagttages, idet der ifølge denne ved ombygning til følsom anvendelse skal afværges mod gener fra jernbaner som støj og vibrationer. Ifølge vejledningen bør minimumsafstanden til jernbanen og nærmeste bolig være 50 m.

Ejendommen er som nævnt opført i 1913 og sælges som sokkelgrund.

I stueplan er ejendommen indrettet med indgangsparti indeholdende postbokse samt et stort regulært rum. Bagerst i rummet er der to mindre porte, der har været benyttet som adgang ud mod læsserampe. På 1. sal er der ét stort rum. Tagetagen er delvist udnyttet, hvor der bl.a. findes et teknikum. Desuden rummelig kælder med god loftshøjde.

Ejendommen opvarmes med fjernvarme. Der forefindes ikke toilet eller køkkenfaciliteter i bygningen. Disse faciliteter findes i dag i den nyere tilbygning, som nedrives. Endvidere vil der efter nedrivning af nyere tilbygning ikke være nogen adgang mellem etagerne ud over brandtrappe på ejendommens nordlige side. Køber vil selv skulle stå for etablering af bl.a. vandtilslutning og adgangsvej mellem etagerne fx via etablering af trappetårn eller internt i bygningen.

Ejendommens ydre fremstår i rimelig stand, bl.a. er der flere steder udskiftet med nyere termoruder. Der er dog som udgangspunkt tale om en bygningsskal, hvor der må påregnes en del udgifter for ombygning og istandsættelse.

Ejendommen har en central og meget synlig placering i bybilledet med en placering på stationspladsen og der er kort afstand til butiksgågade. Samtidig kan tilgængeligheden til og fra ejendommen næsten ikke blive større med en placering op til stationen. Den kommende direkte regionalforbindelse og elektrificering af strækningen mellem Haslev og København vil reducere rejsetiden på i dag 59 minutter til blot 38 minutter.

Ejendommen udbydes efter reglerne om offentligt udbud, jf. Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud og til at forkaste dem alle.

Ejendommen udbydes uden en mindstepris. Købstilbud skal afgives på tilbudsformular, som er en del af udbudsmaterialet der kan rekvireres hos ErhvervsMægler Næstved. Købstilbuddet skal ledsages af konkrete oplysninger om påtænkt anvendelse.

Købstilbuddet skal være ErhvervsMægler Næstved i hænde senest tirsdag den 30. april 2019 kl. 12:00.
Sagsnummer
ERH18130
Ejendomstype
Kombineret erhverv og bolig
Etageareal
1.392m2
Grundaral
2.500m2
Afkast
-16,73%
Energimærke
E
Pris
kr. 0
Ejendom vist 1711 gange

Kontakt mægler

Har du spørgsmål til denne ejendom, eller vil du bestille en fremvisning ?