Attraktiv storparcel med super beliggenhed

I et af Haslevs absolut mest eftertragtede nyere boligområde udbydes denne spændende storparcel på 19.523 m², hvor der er mulighed for at udstykke og opføre parcel- eller rækkehuse.

Grunden har en suveræn beliggenhed i forlængelse af nyere parcelhusområde afgrænset af Søndermarken og Bråbyvej. Grunden støder direkte op til den nye Vibeengskolen og ligger i kort afstand til Haslev og motorvejsforbindelse. På en og samme tid er man her tæt på natur og byliv i et børnevenligt område med gode stisystemer, som gør det muligt at komme sikkert rundt til skole, fritidsaktiviteter m.v.

På grunden der er 19.523 m² ligger der en bolig på 204 m² med direkte adgang til stald, udhus og værksted. Herudover stor garage samt dejligt orangeri med skøn udsigt.

Ejendommen ligger i landzone, men er omfattet af lokalplan nr. 65 for et område til boligformål ved Søndermarken/Bråbyvej.

Ifølge lokalplanen kan ejendoms areal udlægges til boligformål, hvor retningslinier for udstykning og veje skal fastlægges i en senere lokalplan indenfor rammerne af eksisterende plan. Nye ejendomme skal have vejadgang via de i lokalplanen skitserede veje til Søndermarken.

Ejendommen henvender sig således til projektudviklere som kan se mulighederne i udstykke ejendommen.

Eksisterende bolig vil som led i udstykningsplanen kunne udstykkes og sælges særskilt. Sælger, som bor i ejendommen, er villig til for en periode at fortsætte som lejer.

På matriklen forefindes sø omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt beskyttede sten- og jorddiger.

Beskyttelsesordningen er dog nødvendigvis ikke til hinder for, at der kan opføres boliger på arealet. Et eventuelt boligprojekt vil dog kræve, at Faxe Kommunes naturmyndighed vurderer det konkrete projekt i forhold til at sikre tilstanden af den beskyttet naturtype.

Køber skal selv efter erhvervelse af ejendom forstå tilvejebringelse af lokalplan.
Sagsnummer
ERH18127
Ejendomstype
Erhvervsgrund
Etageareal
204m2
Grundaral
19.523m2
Energimærke
D
Pris
kr. 4.500.000
Ejendom vist 1140 gange

Kontakt mægler

Har du spørgsmål til denne ejendom, eller vil du bestille en fremvisning ?