Velbeliggende byggegrund på 2200 m2..

Grunden er beliggende i et område, der er omfattet af Lokalplan F.16.1 - erhvervsudstykning for et industriområde ved Glasværksvej i Fensmark.
Områdets anvendelse er fastlagt til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: Industri- og større værkstedsvirksomhed, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige 50% af grundarealet. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder evt. kviste, fremspring, skorstene m.m.
Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være hævet mere end 8,5 m over terræn - niveauplan.
Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager.

Grundprisen er inkluderet vejadgang og vejbelysning, men ekscl. tilslutningsbidrag til vand, kloak, el og varmeforsyning.
Sagsnummer
ERH17059
Ejendomstype
Erhvervsgrund
Grundaral
2.200m2
Pris
265.000 kr.
Ejendom vist 5583 gange

Kontakt mægler

Har du spørgsmål til denne ejendom, eller vil du bestille en fremvisning ?